edankim-1jib-byeol-eul-buleuneun-nolae-BGCD0035-8809516263105 Mở rộng

에단킴 - 1집 [별을 부르는 노래]

BGCD0035 / 8809516263105

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

한국의 스티브 바라캇, 제2의 장세용 등으로 평가받는 에단킴.
유재하 음악경연대회 수상자 작곡가겸 피아니스트 에단킴의 정규 1집 음반.
감성적인 멜로디와 감각적이고 세련된 편곡이 돋보이는 15곡의 연주곡이 가득합니다. 이미 디지털 싱글로 먼저 소개 되었던 Shiny 등과 나선무곡, 겨울새, 별을 부르는 노래 등 새로운 신곡이 다수 포함된 이번 정규 1집 앨범은 시디와 음원으로 동시에 발매되어 팬들을 더욱 기쁘게 해주고 있습니다. 특히, 주목할 만한 곡들로는 나선무곡, Starlight Dance, 제주도 등이 있고 그외 모든 트랙들이 대중들에게 사랑받을만한 곡들로 에단킴의 감성을 잘 표현해 주고 있는 곡들입니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Shiny00:02:17
02.제주도00:02:09
03.봄날, 너에게로00:03:10
04.나선무곡00:03:05
05.감귤꽃 향기00:03:14
06.겨울새00:02:34
07.별을 부르는 노래00:02:49
08.Starlight Dance00:02:53
09.가을날,흩어질 때00:02:11
10.다시 언젠가 그대 내 품에 안길 때00:02:48
11.자전거00:02:11
12.유채꽃 언덕00:03:03
13.비자림00:02:30
14.I Miss You(Part 1)00:02:13
15.Angel We Have Heard On High00:02:25

참여 아티스트 정보

  • - 에단킴 [ETHAN KIM] (연주(피아노))