cheonsia-chiyuui-bich-LCHM0001-8809255995336 Mở rộng

천시아 - 치유의 빛

LCHM0001 / 8809255995336

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

백수정의 소리로 힐링을 하자! 크리스탈 싱잉볼 힐링 음반 발매.

국내 유일의 싱잉볼 마스터이자 연주자, 타고난 힐러로서 사람들의 내적 치유와 영적 성장을 돕고 있는 천시아 (본명: 전윤경)이 2016년 발매한 싱잉볼 앨범 “Deep Inside: 깊은 내면 속으로” 이후 1년 만에 크리스탈 싱잉볼 연주곡이 담긴 “치유의 빛: The Light of Healing ? 천시아 크리스탈 싱잉볼 힐링음악” (부제: 신성한 빛, 정화 그리고 치유)을 발매했다.
크리스탈은 천연 원석 중에서도 마스터 힐러라 불리는 백수정이 가진 강력한 정화의 파동과 싱잉볼이 만들어내는 특별한 소리가 만들어내는 이 음반은 영혼과 내면의 치유의 멜로디입니다.
수년 간 사람들의 내면을 치유하고 싱잉볼 명상을 보급한 마스터 힐러 천시아가 들려주는 크리스탈 싱잉볼 연주는 깊은 명상상태로 안내하는 신비한 멜로디를 전달하고 듣는 이로 하여금 빛과 신성을 만나는 완벽한 세션이 될 것입니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.빛 속에 잠들다
02.흰 빛의 둘러쌈
03.빛의 몸으로
04.빛 속의 깨어남
05.다시 태어남
06.치유의 빛과 삶
07.차크라 힐링 명상 트랙

참여 아티스트 정보

  • - 천시아 [CHUNSIA] (연주(ETC))