jyaseumin-chaikopeuseuki-baegjoui-hosu-039jeong-gyeong039-LMCC0001-8809255995206 Mở rộng

쟈스민 - 차이코프스키 백조의 호수 '정경'

LMCC0001 / 8809255995206

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

21세기 클래식과 크로스오버뮤직을 선도하는 전자바이올린리스트 쟈스민은 2013년 첫 싱글앨범 C. Saint-Saens, Introduction And Rondo Capriccioso로 데뷔해 자신만의 독창적인 음악세계를 추구하며 활발하게 활동하고있다.
이번 앨범은 그동안 소개된 곡들과 신규곡을 모아 "Swan Lake"라는 타이틀로 발매되는 쟈스민의 첫 정규앨범이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.차이코프스키 백조의 호수 ‘정경’ (P. Tchaikovsky, Swan Lake Op. 20 Scene)
02.멘델스존 바이올린 협주곡 (F. Mendelssohn, Violin Concerto in e minor Op. 64)
03.쟈스민 멜로디 (Jasmine‘s Melody)
04.생상 서주와 론도 카프리치오소 (C. Saint-Saens, Introduction And Rondo Capriccioso)
05.파헬벨 캐논 (J. Pachelbel, Canon) [Feat. Moonsun]
06.쟈스민 랩소디 (Jasmine's Rhapsody)
07.쟈스민 아리랑 (Arirang)
08.쟈스민 생일 축하곡 (Jasmine's Happy Birthday)
09.Oh Holy Night

참여 아티스트 정보

  • - 문선 [MOONSUN] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 요한 파헬벨 [JOHANN PACHELBEL] (작곡)
  • - 쟈스민 [JASMINE] (연주(일렉트릭 바이올린))
  • - 카미유 생상스 [CAMILLE SAINT-SAENS] (작곡)
  • - 펠릭스 멘델스존 [FELIX MENDELSSOHN] (작곡)
  • - 표트르 일리치 차이코프스키 [PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY] (작곡)