simseonglag-balam-ui-nolaeleul-deul-eola-jaebalmae-CMDC10794-8809484114058 Mở rộng

심성락 - 바람의 노래를 들어라 (재발매)

CMDC10794 / 8809484114058

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

한국 대중음악의 역사와 함께해 온 아코디언계의 살아있는 전설 <심성락>!!

50년 대한민국 대중음악사를 수놓다!!

- 세계 최고의 아코디언 연주자 리차드 갈리아노(Richard Galliano)로부터 극찬을 받으며 함께 연주한 〈Libertango〉, <꽃밭에서> 수록!

- 영화 '인어공주', SK 그룹 광고 BGM 〈My Mother Mermaid〉 수록!

잘려진 새끼 손가락과 난청을 딛고 최고의 연주자가 되기까지 대통령의 악사로 한 평생을 아코디언과 함께한 74세의 아코디언 연주자 심성락. 그의 50년 음악인생을 담은 아코디언 연주앨범 <바람의 노래를 들어라>

<인어공주>,<봄날은 간다>,<효자동 이발사> 등 수많은 영화음악들을 통해 마음을 움직이는 서정적인 연주로 갈채를 받아온 그의 이번 앨범에는 당대 최고의 뮤지션들이 자발적으로 참여해 그 의미를 더한다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.My Mother Mermaid (영화 '인어공주' 중)00:02:55
02.La Dolce Vita (드라마 '달콤한 인생' 중)00:03:15
03.Elegy For Us00:04:38
04.Libertango (Feat. Richard Galliano)00:02:59
05.One Fine Spring Day (영화 '봄날은 간다' 중)00:03:05
06.자전거 (영화 '효자동 이발사' 중)00:03:02
07.꽃밭에서 (Feat. Richard Galliano)00:03:56
08.Love Affair Theme (영화 'Love Affair' 중)00:02:42
09.매화가 흐드러진 날00:04:27
10.바람이 운다00:03:32
11.나는 순수한가00:03:41
12.재회00:01:47

참여 아티스트 정보

  • - 심성락 [SIM SEONGRAK] (연주(아코디언))