hahyeon-u-ITHACA-miniaelbeom-L200001650-8804775097799 Mở rộng

하현우 - ITHACA (미니앨범)

L200001650 / 8804775097799

Mới

In stock

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개상품이미지

hahyeon-u-ITHACA-miniaelbeom-L200001650-8804775097799

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Ithaca (Piano ver. by AEV)
02.Home
03.항가[巷歌]
04.무지개 소년
05.Ithaca (Acoustic Guitar ver. by 정성하)

참여 아티스트 정보

  • - 에이브 [AEV] (연주(피아노))
  • - 정성하 [JUNG SUNGHA] (연주(기타 (Guitar)))
  • - 하현우 [HA HYEONWOO] (싱어)