yunha-neulin-uchetong-sing-geul-aelbeom-A-VER-L200001670-8804775098949 Mở rộng

윤하 - 느린우체통 (싱글앨범) A VER

L200001670 / 8804775098949

Mới

In stock

223 215 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 223 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 223 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 335 ₫.

음반소개

지금의 내가, 그때의 나에게 보내는 편지 [느린우체통]
윤하가 1년 만에 선보이는 ‘느린우체통’은 작년 12월 발매된 정규앨범 [RecusE]의 히든 트랙이다.

상품이미지

yunha-neulin-uchetong-sing-geul-aelbeom-A-VER-L200001670-8804775098949

수록곡

DISK(CD) 1.
01.느린우체통
02.느린우체통 (Inst.)

참여 아티스트 정보

  • - 윤하 [YOUNHA] (싱어)