seteusainhoe--X1-egseuwon-bisang-QUANTUM-LEAP-1ST-miniaelbeom-bisang-QUANTUM-LEAP-2jong-eulo-balsong-825-sainhoe- Mở rộng

[세트/사인회] X1 (엑스원) - 비상 : QUANTUM LEAP (1ST 미니앨범) (비상 / QUANTUM LEAP 2종

/

Mới

In stock

747 393 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 747 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 747 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 121 ₫.

음반소개


X1 데뷔 앨범 ‘비상 : QUANTUM LEAP’ 예약판매 시작!

2가지 앨범 ‘비상’, QUANTUM LEAP’ 버전 공개

 

신인그룹 X1의 첫 번째 미니 앨범 ‘비상 : QUANTUM LEAP’의 예약판매가 온라인 음반 사이트를 통해 시작된다.

 

이번 앨범은 11명의 X1 멤버들이 하나가 되어 날아 오르겠다는 희망을 담은 ‘비상’ 버전과,

대도약을 꿈꾸는 X1의 의지를 담은 ‘QUANTUM LEAP’ 버전 2가지로 구성되었다.

 

각 버전은 상반된 컨셉의 포토북이 수록되며, 초도 한정 구성품인 스페셜 AR(증강현실) 포토카드와 포스터를 비롯, 미니 포토 스탠드, 엽서, 책갈피 등 다양한 구성품으로 팬들에게 더 큰 소장가치를 지닐 것으로 보인다.


★8/9 (금) ~ 8/25 (일) 23시59분까지 결제완료시 구매수량과 동일한 횟수로 사인회 자동 응모됩니다.

 5장 결제완료 시  => 5회 응모

 5세트 구매시 => 10회 응모

사인회 응모로 구매하신 수량은 반품/환불이 불가합니다.★ 

상품이미지

seteusainhoe--X1-egseuwon-bisang-QUANTUM-LEAP-1ST-miniaelbeom-bisang-QUANTUM-LEAP-2jong-eulo-balsong-825-sainhoe-