kinoposeuteopumjeol--sehunchan-yeol-EXO-SC-WHAT-A-LIFE-1ST-miniaelbeom-kinoaelbeom-keobeo-2jong-2chayeyagjumun-chuhu-chulgoyejeo Mở rộng

[키노/포스터품절] 세훈&찬열 (EXO-SC) - WHAT A LIFE (1ST 미니앨범) 키노앨범 (커버 2종)

SMKH038 / 8809440339051

Mới

In stock

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

엑소 新 유닛 ‘세훈&찬열’ 출격!
첫 번째 미니앨범 ‘What a life’ 키노앨범
7월 31일 발매!
넘사벽 비주얼+케미스트리로 막강 유닛 파워
보여준다!


엑소의 새로운 유닛, 세훈&찬열(EXO-SC, SM엔터테인먼트 소속)이 드디어 출격한다.

세훈&찬열의 첫 번째 미니앨범 ‘What a life’ 키노앨범이 7월 22일 발매되며, 다양한 분위기의 총 6곡이 수록되어 있다.

특히, 세훈&찬열은 엑소의 첫 듀오 조합으로, 두 멤버 모두 매력적인 보컬과 퍼포먼스 실력, 뛰어난 비주얼을 겸비, 음악뿐만 아니라 패션, 영화, 드라마, 예능 등 폭넓은 분야에서 활약하며 글로벌한 인기를 얻고 있는 만큼, 유닛 활동을 통해 보여줄 새로운 모습이 더욱 기대를 모은다.

더불어 세훈&찬열은 지난 2018년 9월 ‘STATION X 0’을 통해 선보인 ‘We Young’으로 아이튠즈 종합 싱글 차트 전 세계 17개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 종합 차트 1위를 차지하는 등 정식 데뷔 전부터 막강 파워를 입증한 바 있어, 이번 앨범도 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.

상품이미지

kinoposeuteopumjeol--sehunchan-yeol-EXO-SC-WHAT-A-LIFE-1ST-miniaelbeom-kinoaelbeom-keobeo-2jong-2chayeyagjumun-chuhu-chulgoyejeong-SMKH038-8809440339051

수록곡

수록곡
DISK(KIHNO) 1.
01.What a life
02.있어 희미하게 [Feat. Gaeko]
03.부르면 돼
04.
05.롤러코스터
06.夢 (몽)

참여 아티스트 정보

  • - 개코 [GAEKO] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 세훈&찬열 [EXO-SC]