hanjeongban--seuteulei-kijeu-STRAY-KIDS-CLE-LEVANTER-hanjeongban-yeyagpanmaegigan_1010-1024-11sikkaji-JYPK1103-8809440339303 Mở rộng

[한정반] 스트레이 키즈 (STRAY KIDS) - CLE : LEVANTER (한정반) [예약판매기간_10/10 10/24

JYPK1103 / 8809440339303

Mới

In stock

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

Stray Kids(스트레이 키즈), 2019 대형 프로젝트 시작!

- ‘차세대 K팝 대표 그룹’ Stray Kids(스트레이 키즈), 결연한 포부로 세상과 마주할 아홉 소년들
- 10월 신곡 발표 → 11월 단독 콘서트 개최 → 11월 미니앨범 발매! 2019년 하반기 장악할 대형 프로젝트 펼친다!

Stray Kids(스트레이 키즈)가 10월 9일 오후 6시 디지털 싱글 'Double Knot'으로 돌아왔다.

신곡 'Double Knot'은 신발 끈을 두 번 꽉 묶고 세상을 향해 질주하겠다는 포부를 가사에 담았다.

그룹 내 프로듀싱 팀인 쓰리라차(3RACHA)가 작사, 작곡에 이름을 올려 한층 성장한 음악 실력을 자랑한다.
일렉트로닉 트랩 힙합 장르의 강렬한 비트 위 매력적인 보컬과 감각적인 래핑으로 노래를 완성했다.

스트레이 키즈는 첫 해외 쇼케이스 투어 'UNVEIL TOUR 'I am...'으로 전 세계 13개 지역 14회 공연을 통해 글로벌 무대에서 팬들과 만나며 '차세대 K팝 대표 그룹'으로 자리매김했다.

한편 스트레이 키즈는 디지털 싱글 'Double Knot'의 발매를 시작으로 2019년 하반기 가요계를 장악할 대형 프로젝트를 진행한다.

해외 쇼케이스 투어를 통해 글로벌 무대에서 대활약 한 이들은 11월 9일 콘텐츠 'Astronaut'(애스트로넛) 공개, 11월 23일~24일 첫 단독 콘서트 'District 9 : Unlock'(디스트릭트 나인 : 언락)을 개최하고, 11월 25일에는 미니앨범 'Cle : LEVANTER'(클레 : 레반터)를 발매한다.

자신들만의 음악으로 새로운 장을 개척한 그룹답게 단독 공연에서도 차별화된 매력으로 팬들의 마음을 움직일 것으로 기대된다.
반품 환불 불가 상품

상품이미지

hanjeongban--seuteulei-kijeu-STRAY-KIDS-CLE-LEVANTER-hanjeongban-yeyagpanmaegigan_1010-1024-11sikkaji-JYPK1103-8809440339303

참여 아티스트 정보

  • - 스트레이 키즈 [STRAY KIDS]