polkim-2jib-ma-eum-hana-L200001834-8804775135088 Mở rộng

폴킴 - 2집 [마음, 하나]

L200001834 / 8804775135088

Mới

In stock

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

폴킴 정규 2집 '마음, 하나'

‘모든 날 모든 순간’, ‘너를 만나’, ‘안녕’등으로 많은 사랑을 받고 있는 싱어송라이터 폴킴이 2018년 발매된 정규 1집 ‘오늘 밤’ 이후 2년 만에 정규 2집 ‘마음’과 함께 컴백한다. 이번 정규 앨범은 Part.1 ‘마음, 하나’와 Part.2 ‘마음, 둘’ 2개의 앨범으로 나뉘어 발매되고 5곡이 실린 ‘마음, 하나’가 10월 7일 오후 6시에 발매된다. 폴킴이 직접 작사, 작곡한 곡들로 채워졌으며 국내외 최정상 뮤지션들이 참여하여 완성도를 높였다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.New Day
02.만나볼래요
03.허전해
04.Young Selfish
05.나를 사랑하지 않는 나에게

참여 아티스트 정보

  • - 폴킴 [PAUL KIM] (싱어)