eunjiwon-6jib-G1-LP-hanjeongpan-WMED1012-8809516269480 Mở rộng

은지원 - 6집 [G1] (LP 한정판)

WMED1012 / 8809516269480

Mới

In stock

1 504 818 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1504 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1504 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 256 ₫.

음반소개

|LP| EUN JIWON THE 6TH ALBUM : G1

-SPECIAL EDITION-


은지원이 4년의 공백기를 깨고 여섯 번째 정규 앨범 ‘G1’이 지난 7월 1일 발매되었다. 전천후 다양한 장르를 소화할 수 있는 은지원만의 음악 세계를 고스란히 담아낸 이번 [EUN JIWON THE 6TH ALBUM: G1]이 10월 31일 < SPECIAL EDITION > LP로도 발매된다. 오는 9월 20일부터 예약판매를 시작하여 10월 31일부터는 전국 온/오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.


* 구성
- LP (1DISC) + OUT BOX + LYRICS BOARD (9EA) + POSTER (1EA / DOUBLE-SIDED)
- 한정판매 (LIMITED EDITION) 상품으로 주문 수량만큼만 제작됩니다.
- 포스터는 패키지 안에 동봉되어 있습니다.


상품이미지

eunjiwon-6jib-G1-LP-hanjeongpan-WMED1012-8809516269480

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.How We Do
02.불나방 (I'M On Fire) [Feat. Blue.D]
03.Sexy
04.쓰레기 (Worthless)
05.Hooligan [Feat. Mino of Winner]
01.Get Ready
02.비틀비틀 (Tipsy)
03.Hate
04.비슷비슷해 (Same)

참여 아티스트 정보

  • - BLUE.D (피쳐링 (FEATURING))
  • - 송민호 [MINO] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 은지원 [EUN JIWON] (싱어)