OTIS-LIM-otiseulim-AIRBAG-EP-MBMC1814-8809516268957 Mở rộng

OTIS LIM (오티스림) - AIRBAG (EP)

MBMC1814 / 8809516268957

Mới

In stock

290 931 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 290 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 290 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 435 ₫.

음반소개

' Otis Lim (오티스림) ' EP [ Airbag ]

무엇이 버려지고, 무엇을 취하는가
또 그것은 정당한가, 합당한가
자신만의 기준과 방법을 찾아 행동할 것을 의문하고 촉구한다.

What is thrown away, and what is taken?
And is it justified and reasonable?
We question and urge ourselves to find and act on our own standards and methods.


[ Credits ]
Executive Producer ; Otis Lim

1. ‘Til off
Written by Otis Lim
Composed by Otis Lim, 박현태, Hyung
Arranged by Otis Lim, 박현태, Hyung

2. Blue Pinwale
Written by Otis Lim
Composed by Otis Lim, 박현태, Hyung
Arranged by Otis Lim, 박현태, Hyung

3. 312
Written by Otis Lim
Composed by Otis Lim, 박현태, Hyung
Arranged by Otis Lim, 박현태, Hyung

4. always on your call
Written by Otis Lim
Composed by Otis Lim, 박현태, Hyung
Arranged by Otis Lim, 박현태, Hyung

5. See (기상)
Written by Otis Lim
Composed by Otis Lim, 박현태, Hyung
Arranged by Otis Lim, 박현태, Hyung

Mixed & Masterd by 이효섭, 박현태

Artwork by OHIO ZU

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.'Til off00:02:10
02.Blue Pinwale00:02:30
03.31200:00:48
04.always on your call00:03:55
05.See (기상)00:03:54

참여 아티스트 정보

  • - OTIS LIM (오티스림) [OTIS LIM]