seon-ujeong-a-STUNNING-EP-23-WB2396K-8809325061749 Mở rộng

선우정아 - STUNNING (EP 2/3)

WB2396K / 8809325061749

Mới

In stock

313 504 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 313 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 313 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 470 ₫.

음반소개

선우정아 EP 2/3 [Stunning]

올해 세 번에 나누어 발매될 선우정아의 정규 3집 두번째 덩어리, EP 2/3 [Stunning]
반짝이는 에너지와 사운드의 곡들로 구성된 [Stunning]

1, Fall Fall Fall ,
2. 생애,
3. Invisible Treasure,
4. To Zero,
5. CLASSIC 총 5개의 트랙으로 구성되어 있습니다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Fall Fall Fall
02.생애
03.Invisible Treasure
04.to Zero
05.CLASSIC TITLE

참여 아티스트 정보

  • - 선우정아 [SUNWOO JUNGA] (싱어)