--dindin-1jib-GOODBYE-MY-TWENTIES-2CD-L200001856-8804775136412 Mở rộng

[] 딘딘 - 1집 [GOODBYE MY TWENTIES] (2CD)

L200001856 / 8804775136412

Mới

In stock

446 429 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 446 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 446 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 669 ₫.

음반소개

고생많았고 정말 고마웠어 잘가 나의 20’s

01 Intro

Composed by 딘딘, COUP D'ETAT
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by U-Turn

Mixed by COUP D'[email protected]


02 Paradise (Feat. 스텔라장)

Lyrics by 딘딘, 스텔라장(Stella Jang), COUP D'ETAT
Composed by 딘딘, 스텔라장(Stella Jang), COUP D'ETAT, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by U-Turn
Bass by 김윤명
Drum by 김윤명
Chorus by 딘딘, 스텔라장(Stella Jang), JUNIK

Mixed by COUP D'[email protected]


03 Malibu (Feat. GRAY)

Lyrics by 딘딘, GRAY
Composed by 딘딘, GRAY, COUP D'ETAT, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Bass by 김윤명, 김건묵
Percussion by 김윤명, 김건묵
Chorus by 딘딘, GRAY, JUNIK
Guitar by 임민기

Mixed by 이청무@Rootlab


04 Bling Bling (Feat. Reddy, VIINI(권현빈))

Lyrics by 딘딘, 레디(Reddy), VIINI(권현빈)
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Drum by COUP D'ETAT, MOOK
Synth by COUP D'ETAT, MOOK
Bass by COUP D'ETAT, MOOK
Chorus by 딘딘, 레디(Reddy), VIINI(권현빈)

Mixed by COUP D'[email protected]


05 생각보다 괜찮지 않아 (Feat. 린)

Lyrics by 딘딘, COUP D'ETAT, JUNIK
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, JUNIK, MOOK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Bass by 김윤명, 김건묵
Percussion by 김윤명, 김건묵
Chorus by 딘딘, 린, JUNIK
Guitar 임민기

Mixed by 오형석@Titan Studio


06 SSDD (Feat. 리듬파워)

Lyrics by 딘딘, 리듬파워
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, JUNIK, Kass
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Bass by 김윤명
Percussion by 김윤명
Chorus by 행주, JUNIK

Mixed by COUP D'[email protected]


07 Lonely

Lyrics by 딘딘, COUP D'ETAT
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by U-Turn
Bass by 김윤명
Drum by 김윤명
Chorus by 딘딘, JUNIK, 김윤명

Mixed by COUP D'[email protected]


08 Fallin' Down (Feat. 이원석 Of 데이브레이크)

Lyrics by 딘딘, COUP D'ETAT
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by U-Turn
Bass by 김윤명
Drum by 김윤명
Chorus by 딘딘, 이원석, JUNIK, 김윤명

Mixed by COUP D'[email protected]


09 Goodbye

Lyrics by 딘딘
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by U-Turn
Bass by 김윤명
Drum by 김윤명
Chorus by 딘딘

Mixed by COUP D'[email protected]


10 숨 (Feat. 산들)

Lyrics by 딘딘, COUP D'ETAT, 산들
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, 산들, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Bass by 김윤명
Drum by 김윤명
Chorus by 딘딘, 산들, JUNIK
Guitar by 임민기
Strings by 융 스트링
String Arranged by 신성진

Mixed by 조준성@Wsound


11 그 밤 (2019 Ver.)

Lyrics by 딘딘, COUP D'ETAT
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Bass by 김윤명
Piano by 김윤명
Chorus by 딘딘
Guitar by U-Turn
Strings by 융 스트링
String Arranged by 정인경

Mixed by COUP D'[email protected]


12 HANNAM GANG(한남갱) (Feat. 방용국, SLEEPY)

Lyrics by 딘딘, 방용국
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK, JUNIK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Drum by 김윤명, 김건묵
Chorus by 딘딘, 방용국
Narr by SLEEPY

Mixed by COUP D'[email protected]


13 몸값 (Feat. 마미손)

Lyrics by 딘딘, 마미손
Composed by 딘딘, NOD, COUP D'ETAT, JUNIK
Arranged by mediumrarecookies

Drum by 조창대, 이진한
Piano by 조창대, 이진한
Bass by 조창대, 이진한

Mixed by COUP D'[email protected]


14 Initial D (Feat. Deepflow, Dbo) (Prod. by APRO)

Lyrics by 딘딘, 딥플로우, Dbo
Composed by 딘딘, APRO
Arranged by APRO

Drum by APRO
Bass by APRO

Mixed by James


15 리피와 디니 (Feat. SLEEPY)

Lyrics by 딘딘, SLEEPY
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Drum by 김윤명, 김건묵
Piano by 김윤명, 김건묵
Chorus by 딘딘, SLEEPY

Mixed by COUP D'ETAT, [email protected]


16 Delight (Prod. by D.O)

Lyrics by 딘딘, glow
Composed by 이현도
Arranged by 이현도

Drum by 이현도
Bass by 이현도
Keyboard by 이현도
Guitar by 임민기
All Programming by 이현도

Mixed by [email protected] Sound


17 딘딘은 딘딘 (Feat. 한해, Greg)

Lyrics by 딘딘, ye-yo!
Composed by 딘딘, ye-yo!
Arranged by 딘딘, ye-yo!

Chorus by 옥재원
Keyboard by 권지수
Guitar by 권한얼
Bass by 이진호
Percussion by 옥재원
Drum by 이진호

Mixed by 이청무@Rootlab


18 아름다운 꽃 (Feat. 김보아)

Lyrics by 딘딘, 김보아
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, 김보아
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT

Guitar by 임민기
Piano by 김윤명
Chorus by 김보아

Mixed by COUP D'[email protected]


19 옷깃 끝자락에 남은 너 (Bonus Track)

Lyrics by 딘딘
Composed by 딘딘, COUP D'ETAT
Arranged by 유재환, 신성진

Piano by 신성진
Bass by 이용규
Drum by 황휘규
Guitar by 문승찬
Chorus by JUNIK
Strings by 융 스트링
String Arranged by 신성진

Recorded by 나수민@Velvet Studio
Mixed by 최재영@Velvet Studio

20 Outro - Thanks to

Composed by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK
Arranged by 딘딘, COUP D'ETAT, MOOK

Piano by 김윤명, 김건묵
Bass by 김건묵
Drum by 김윤명, 김건묵

Mixed by COUP D'ETAT, [email protected]


상품이미지

--dindin-1jib-GOODBYE-MY-TWENTIES-2CD-L200001856-8804775136412

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Intro - Goodbye my tweenties
02.Paradise [Feat. 스텔라장]
03.Malibu [Feat. GRAY]
04.Bling Bling [Feat. Reddy, VIINI(권현빈)]
05.생각보다 괜찮지 않아 [Feat. 린]
06.SSDD [Feat. 리듬파워]
07.Lonely
08.Fallin' Down [Feat. 이원석 Of 데이브레이크]
09.Goodbye
10.숨 [Feat. 산들]
수록곡
DISK(CD) 2.
01.그 밤 (2019 Ver.)
02.HANNAM GANG(한남갱) [Feat. 방용국, SLEEPY]
03.몸값 [Feat. 마미손]
04.Initial D [Feat. Deepflow, Dbo] (Prod. by APRO)
05.리피와 디니 [Feat. SLEEPY]
06.Delight (Prod. by D.O)
07.딘딘은 딘딘 [Feat. 한해, Greg]
08.아름다운 꽃 [Feat. 김보아]
09.옷깃 끝자락에 남은 너 (Bonus Track)
10.Outro - Thanks to

참여 아티스트 정보

  • - 딘딘 [DINDIN] (싱어)