Mới pa-iseuteu-mubeumeonteu-FAR-EAST-MOVEMENT-IDENTITY-jaebalmae-BGCD0133-8809696001160 Mở rộng

파 이스트 무브먼트 (FAR EAST MOVEMENT) - IDENTITY (재발매)

BGCD0133 / 8809696001160

Mới

In stock

408 809 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 408 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 408 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 612 ₫.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Fighter [Feat. 윤미래, Autolaser]
02.Freal Luv [Feat. 찬열 Of EXO, Tinashe]
03.F-VR [Feat. Candice Pillay, No Riddim]
04.Church [Feat. Elijah Blake]
05.Don't Speak [Feat. 티파니 Of 소녀시대, King Chain]
06.SXWME [Feat. 박재범] (Prod. By MNEK)
07.Umbrella [Feat. 효린 Of 씨스타, Gill Chang]
08.Double Dip [Feat. Soulja Boy, 로꼬]
09.FBG$ [Feat. Big K.R.I.T., MIKNNA]
10.Forever Survivor [Feat. Macy Gray]
11.Fortress [Feat. 어반자카파]

참여 아티스트 정보

 • - AUTOLASER (피쳐링 (FEATURING))
 • - GILL CHANG (피쳐링 (FEATURING))
 • - KING CHAIN (피쳐링 (FEATURING))
 • - MIKNNA (피쳐링 (FEATURING))
 • - NO RIDDIM (피쳐링 (FEATURING))
 • - 로꼬 [LOCO] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 메이시 그레이 [MACY GRAY] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 박재범 (JAY PARK) [JAY PARK] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 빅 크릿 [BIG K.R.I.T.] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 솔자 보이 [SOULJA BOY] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 어반자카파 [URBAN ZAKAPA] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 엘리야 블레이크 [ELIJAH BLAKE] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 엠넥 [MNEK] (프로듀스 (PRODUCE))
 • - 윤미래 [YOON MIRAE] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 찬열 (엑소) [CHAN YEOL (EXO)] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 캔디스 필라이 [CANDICE PILLAY] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 티나쉬 [TINASHE] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 티파니 영 [TIFFANY YOUNG] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 파 이스트 무브먼트 [THE FAR EAST MOVEMENT]
 • - 효린 [HYOLYN] (피쳐링 (FEATURING))