Mới JBJ95-jeibijei95-AWAKE-2ND-miniaelbeom-jaebalmae-NATCD0535-8809291273986 Mở rộng

JBJ95 (제이비제이95) - AWAKE (2ND 미니앨범) 재발매

NATCD0535 / 8809291273986

Mới

In stock

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

JBJ95 2nd Mini Album < AWAKE >

JBJ95의 두 번째 미니 앨범 < AWAKE >는 추운 겨울이 지나고 모두가 다시 깨어나는 계절인 ‘봄’의 감성에 집중했다. “너의 존재로 다시 깨어난 JBJ95”를 컨셉으로 삼은 < AWAKE >는 이전 앨범 < Home >과 달리 JBJ95의 밝고 청량한 에너지가 담겨있다.

JBJ95의 두 번째 미니 앨범은 “DAZED”와 “AWAKE” 각각 두 가지 버전으로 발매되며, 아직 완전히 깨어나지 않은 상태의 JBJ95(DAZED)와 너의 존재로 완벽히 깨어나 새로운 패러다임을 느끼는 JBJ95(AWAKE)의 두 가지 다른 매력을 보여준다.

포스터 품절

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.FRIEND ZONE
02.AWAKE *Title
03.좋아해 (Prod. Flow Blow)
04.MILKY WAY
05.LEAVE IT TO ME
06.LOOKIN' 4 LOVE

참여 아티스트 정보

  • - FLOW BLOW (프로듀스 (PRODUCE))
  • - JBJ95 (제이비제이95) [JBJ95]