J-BALVIN-VIBRAS-6767320-602567673200 Mở rộng

J BALVIN - VIBRAS

6767320 / 602567673200

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

488 296 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 488 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 488 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 732 ₫.

음반소개


콜롬비아 출신의 라틴 팝스타 J Balvin의 2018년 다섯 번째 정규 앨범 [Vibras]!
콜롬비아 레게톤 가수 Jose Alvaro Osorio Balvin (호세 발빈)은 J Balvin으로 많이 알려져 있다. 그의 음악은 주로 Reggaeton이지만 일렉트로니카, 하우스 뮤직, 트랩 및 R&B 등 다양한 음악 장르를 실험했다.
원래 영감은 Metallica 와 Nirvana 와 같은 록 그룹이었으며, Pharrell Williams , Major Lazer 및 Sean Paul 과 같은 아티스트와 공동 작업을 수행했다.
그의 획기적인 변화는 2014년 3집 [La Familia]에 수록된 '6 AM (Feat. Farruko)'으로 시작되었으며, 2016년 4집 [Energia]에는 'Ginza', 'Bobo', 'Safari' 등이 큰 히트를 기록했다.
이번 신작에는 프랑스 출신의 DJ Willy William이 참여했으며, 라틴팝과 EDM 장르의 신선한 조합으로, 긴장감이 느껴지는 도입부부터 신나는 라틴팝 벌스와 레게풍의 기본 비트, 그 다음으로 짙게 깔리는 전자 사운드가 상당히 매력적인 빅 히트 싱글 'Mi Gente', 싱글 커트된 'Machika (With Jeon And Anitta)', 'Ahora' 등 총 14곡이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Vibras [Feat. Carla Morrison]
02.Mi Gente [With Willy William]
03.Ambiente
04.Cuando Tu Quieras
05.No Es Justo [Feat. Zion & Lennox]
06.Ahora
07.Brillo [Feat. Rosalia]
08.En Mi (Interlude)
09.En Mi
10.Peligrosa [Feat. Wisin & Yandel]
11.Noches Pasadas
12.Tu Verdad
13.Donde Estaras
14.Machika [With Jeon And Anitta]

참여 아티스트 정보

  • - CARLA MORRISON (피쳐링 (FEATURING))
  • - JEON AND ANITTA
  • - WISIN Y YANDEL (피쳐링 (FEATURING))
  • - ZION & LENNOX (피쳐링 (FEATURING))
  • - 로잘리아 [ROSALIA] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 윌리 윌리엄 [WILLY WILLIAM] (작곡)
  • - 호세 발빈 [J BALVIN] (싱어)