ERIC-CLAPTON-AUGUST-REMASTERED-LP-9362496880A-093624968801 Mở rộng

ERIC CLAPTON - AUGUST (REMASTERED) [LP]

9362496880A / 093624968801

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

703 348 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 703 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 703 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 055 ₫.

음반소개


설명이 필요 없는 이시대 최고의 록 기타리스트이자 싱어인 Eric Clapton의 ‘86년 작품.

Phil Collins가 프로듀싱을 담당한 본 작품은 당시 빌보드 메인스트림 차트 1위를 차지하며 그의 변함없는 명성을 확인 시켜주었으며 Tina Turner가 피춰링 한 ‘Tearing Us Apart’를 비롯하여 ‘Holy Mother’, ‘Miss You’ 등 3곡의 히트싱글이 수록되어 있다. 특히 새로운 리마스터링의 향상된 음질은 한층 높은 만족감을 선사한다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.It'S In The Way That You Use It
02.Run
03.Tearing Us Apart
04.Bad Influence
05.Walk Away
06.Hung Up On Your Love
07.Take A Chance
08.Hold On
09.Miss You
10.Holy Mother
11.Behind The Mask

참여 아티스트 정보

  • - 에릭 클랩튼 [ERIC CLAPTON] (싱어)