ERIC-CLAPTON-BEHIND-THE-SUN-REMASTERED-2LP-9362496882A-093624968825 Mở rộng

ERIC CLAPTON - BEHIND THE SUN (REMASTERED) [2LP]

9362496882A / 093624968825

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

936 111 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 936 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 936 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 404 ₫.

음반소개


설명이 필요 없는 이시대 최고의 록 기타리스트이자 싱어인 Eric Clapton의 ‘85년 작품.
Phil Collins가 프로듀싱을 담당한 본 작품은 Eddie Floyd의 소울 넘버인 ‘Knock on Wood’를 비롯하여 블루스 록 넘버 ‘Forever Man’, 컨템퍼러리 록의 정수를 담은 타이틀곡 ‘Behind the Sun’ 등 11곡의 작품이 수록되어 있다.
2018년 새롭게 발매된 본 시리즈는 리마스터링의 향상된 음질로 한층 높은 만족감을 선사한다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.She'S Waiting00:04:55
02.See What Love Can Do00:03:59
03.Same Old Blues00:08:15
04.Knock On Wood00:03:19
05.Something'S Happening00:03:23
06.Forever Man00:03:11
07.It All Depends00:05:05
08.Tangled In Love00:04:11
09.Never Make You Cry00:06:06
10.Just Like A Prisoner00:05:29
11.Behind The Sun00:02:13

참여 아티스트 정보

  • - 에릭 클랩튼 [ERIC CLAPTON] (싱어)