JUDY-GARLAND-MISS-SHOW-BUSINESS-180GRAM-VINYL-LP-4732500-602547325006 Mở rộng

JUDY GARLAND - MISS SHOW BUSINESS (180GRAM VINYL) [LP]

4732500 / 602547325006

Mới

In stock

599 617 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 599 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 599 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 899 ₫.

음반소개


오버 더 레인보우, 오즈의 마법사등으로 유명한 미국을 대표했던 가수이자 배우인 Judy Garland의 1955년 발매작 [Miss Show Business] 60주년 기념 Vilnyl 리이슈반.
새로운 리마스터 작업을 거친 후 선보이는 본 앨범에는 'Danny Boy' , 'Over the Rainbow'등 총 10곡이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Medley: This Is The Time Of The Evening/While Young
02.Medley: You Made Me Love You (I Didn'T Want To Do It)/For Me And My Gal/The Boy Next Door/The Trolley Song
03.A Pretty Girl Milking Her Cow
04.Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody
05.Happiness Is A Thing Called Joe
06.Judy At The Palace: Shine On Harvest Moon/Some Of These Days/My Man/I Don'T Care
07.Carolina In The Morning
08.Danny Boy
09.After You'Ve Gone
10.Over The Rainbow

참여 아티스트 정보

  • - 주디 갈란드 [JUDY GARLAND] (싱어)