BEA-MILLER-AURORA-8738488-050087384883 Mở rộng

BEA MILLER - AURORA

8738488 / 050087384883

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

488 296 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 488 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 488 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 732 ₫.

음반소개


개성 있는 보컬로 무장한 미국의 싱어송라이터 Bea Miller의 2018년 두 번째 정규 앨범 [Aurora]!

미국 The X Factor (엑스펙터) 시즌 2에 13살의 나이로 참가하여 나이답지 않게 성숙하고 개성 있는 보이스로 많은 이들을 놀라게 했던 Bea Miller! 이러한 보컬의 강점으로 그녀는 영화 [아이스 에이지 3: 공룡시대]와 [토이 스토리 3] 등에서도 배역을 소화해내며 자신의 매력을 뽐낸 바 있다.
또한 2015년 첫 번째 데뷔 앨범 [Not An Apology]가 빌보드 앨범 차트 7위에 오르면서 전 세계의 주목을 받는 것은 물론 앞으로의 성장이 기대되는 아티스트로 자리매김하였다.
이번 신작에는 2017년 발매된 3부작 EP 앨범 [Chapter One: Blue], [Chapter Two: Red], [Chapter Three: Yellow] 수록곡 9곡과 함께 신곡 5곡 포함 총 14곡이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Song Like You
02.Burning Bridges
03.Motherlove
04.I Can'T Breathe
05.Like That
06.Buy Me Diamonds
07.Outside
08.Girlfriend
09.Bored
10.Warmer
11.Reprecussions
12.S.L.U.T.
13.Crash & Burn [Feat. O'Neill Hudson]
14.To The Grave [Feat. Mike Stud]

참여 아티스트 정보

  • - 마이크 스터드 [MIKE STUD] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 비 밀러 [BEA MILLER] (싱어)
  • - 오닐 허드슨 [O'NEILL HUDSON] (피쳐링 (FEATURING))