MELISSA-MENAGO-LITTLE-CRIMES-CHESKY-BINAURAL-SERIES-JD384-090368038425 Mở rộng

MELISSA MENAGO - LITTLE CRIMES (CHESKY BINAURAL SERIES)

JD384 / 090368038425

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

442 755 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 442 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 442 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 663 ₫.

음반소개


깊은 음성으로 노래하는 팝의 명곡들...
여성 싱어 멜리사 메나고가 체스키에서 선보이는 첫 솔로 앨범!

JD384 멜리사 메나고 [리틀 크라임스]
Melissa Menago [Little Crimes]

미국을 중심으로 활동해온 싱어 송라이터이자 록밴드 June Divided의 보컬로 여러장의 앨범을 발표해온 멜리사 메나고가 오디오파일의 명가 체스키에서 선보인 첫 솔로 앨범.
명곡 ‘할레루야’를 비롯, 맑고 아름다운 사운드와 깊은 음성으로 노래하는 자작곡과 팝/재즈의 명곡들을, 체스키의 선명한 사운드로 담은, 오디오파일 보컬 애호가라면 빼어놓을 수 없는 작품.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Traveler
02.11th Hour
03.Airplane
04.The Other Side Of You
05.Little Crimes
06.Hallelujah
07.If The Fire Goes Out
08.Smoke Signs
09.Burning Away
10.Danger Zone

참여 아티스트 정보

  • - 멜리사 메나고 [MELISSA MENAGO] (싱어)