FLORENCE-THE-MACHINE-HIGH-AS-HOPE-EXPLICIT-LYRICS-180GRAM-VINYL-LP-6748595-602567485957 Mở rộng

FLORENCE + THE MACHINE - HIGH AS HOPE (EXPLICIT LYRICS) (180GRAM VINYL) [LP]

6748595 / 602567485957

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

695 758 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 695 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 695 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 043 ₫.

음반소개


탁월한 표현력과 압도적인 보컬 플로렌스 앤 더 머신 (Florence + The Machine)의 새앨범 [High As Hope]
보컬 플로렌스 웰치가 처음으로 앨범 프로듀싱 직접 참여한 앨범으로 단단하고 카리스마 있는 보컬로 관계에 대한 욕망을 담은 'Hunger' , 두려움과 외로움을 서늘하고 슬픈 보컬로 표현한 'Sky Full Of Song'등이 수록되어 있다. (자료제공 : 유니버설뮤직)

수록곡

DISK(LP) 1.
01.June00:03:41
02.Hunger00:03:34
03.South London Forever00:04:22
04.Big God00:04:01
05.Sky Full Of Song00:03:46
06.Grace00:04:48
07.Patricia00:03:37
08.100 Years00:04:58
09.The End Of Love00:04:41
10.No Choir00:02:29

참여 아티스트 정보

  • - 플로렌스 앤 더 머신 [FLORENCE AND THE MACHINE]