EURYTHMICS-BE-YOURSELF-TONIGHT-VINYL-LP-19075811651-190758116518 Mở rộng

EURYTHMICS - BE YOURSELF TONIGHT (VINYL) [LP]

19075811651 / 190758116518

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

693 228 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 693 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 693 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 040 ₫.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Would I Lie To You?
02.There Must Be An Angel (Playing With My Heart)
03.I Love You Like A Ball And Chain
04.Sisters Are Doin' It For Themselves (Than Never To Have Loved) [Eurythmics & Aretha Franklin]
05.Conditioned Soul
06.Adrian
07.It'S All Right (Baby'S Coming Back)
08.Here Comes That Sinking Feeling
09.Better To Have Lost In Love (Than Never To Have Loved At All)

참여 아티스트 정보

  • - 아레사 프랭클린 [ARETHA FRANKLIN] (싱어)
  • - 유리스믹스 [EURYTHMICS] (2중주 (듀엣/듀오))