CHER-DANCING-QUEEN-LP-9362490434A-093624904342 Mở rộng

CHER - DANCING QUEEN [LP]

9362490434A / 093624904342

Mới

Đặt trước

703 348 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 703 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 703 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 055 ₫.

음반소개


2018년 흥행 질주 중인 영화 ‘Mamma Mia 2’에 출연해 멋진 연기와 환상적인 노래를 보여준 Cher. 70세가 넘은 나이에도 지칠 줄 모르는 그녀의 열정을 담은 최신 작품.

ABBA의 작품들을 그녀만의 새로운 개성으로 재해석한 본 작품은 원초적인 디스코 비트와 그녀의 파워플한 보컬이 인상적으로 조합된 ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’를 비롯하여 호소력 짙은 보이스가 일품인 발라드 넘버 ‘One Of Us’ 등 10곡의 클래식을 담고 있다. 그녀의 팬이라면 반드시 필청을 권한다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Dancing Queen
02.Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
03.The Name Of The Game
04.Sos
05.Waterloo
06.Mamma Mia
07.Chiquitita
08.Fernando
09.The Winner Takes It All
10.One Of Us

참여 아티스트 정보

  • - 셰어 [CHER] (싱어)