NEW-ORDER-JOY-DIVISION-TOTAL-2LP-9029566384A-190295663841 Mở rộng

NEW ORDER & JOY DIVISION - TOTAL [2LP]

9029566384A / 190295663841

Mới

Đặt trước

1 171 404 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1171 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1171 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 757 ₫.

음반소개


‘80년대 브리티쉬 모던락을 평가 할 때 가장 트렌디하며 개성강한 사운드를 들려주었던 뉴 오더와 그 전신 그룹인 조이 디비젼의 베스트 트랙을 담은 매력적인 베스트 앨범.

‘79년 충격적인 데뷔작 ‘Unknown Pleasures’를 발표하며 화려하게 부상했던 조이 디비젼은 보컬리스트 이안 커티스의 자살 이후 뉴 오더라는 새로운 그룹으로 진화하며 맨체스터 포스트 펑크의 신화를 계승하게 된다.
본 앨범은 ‘Transmission’, ‘Love Wil Tear Us Apart’ 등 18곡의 주옥 같은 작품들이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Transmission
02.Love Will Tear Us Apart
03.Isolation
04.She'S Lost Control
05.Atmosphere
06.Ceremony
07.Temptation
08.Blue Monday
DISK(LP) 2.
01.Thieves Like Us
02.The Perfect Kiss
03.Bizarre Love Triangle
04.True Faith
05.Fine Time
06.World In Motion
07.Regret
08.Crystal
09.Krafty
10.Hellbent

참여 아티스트 정보

  • - 뉴 오더 [NEW ORDER]
  • - 조이 디비전 [JOY DIVISION]