MAC-MILLER-SWIMMING-2LP-9362490423A-093624904236 Mở rộng

MAC MILLER - SWIMMING [2LP]

9362490423A / 093624904236

Mới

Đặt trước

1 406 697 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1406 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1406 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 109 ₫.

음반소개


얼마전 아쉬운 사망소식으로 충격을 안겨준 힙합 지니어스 Mac Miller의 다섯 번째 스튜디오 앨범.

유명 힙합 매거진 XXL이 선정한 신인 리스트 '2018 XXL Freshman'에 이름 올린 J.I.D가 공동작곡으로 참여한 'Self Care', John Mayer가 기타를 연주하고 '이터널 선샤인', '매그놀리아' 등 필름 스코어로 유명한 Jon Brion이 피아노를 연주한 'Small Worlds', The Internet의 Syd와 Snoop Dogg 외에 여러 아티스트가 참여한 타이틀 'What's the Use?' 등 몽환적이고 건조한, 어둡게 들리지만 우울하지는 않은 새로운 걸작.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Come Back To Earth00:02:41
02.Hurt Feelings00:04:05
03.What'S The Use?00:04:48
04.Perfecto00:03:35
05.Self Care00:05:45
06.Wings00:04:10
07.Ladders00:04:47
08.Small Worlds00:04:31
09.Conversation Pt. 100:03:30
10.Dunno00:03:57
11.Jet Fuel00:05:45
12.200900:05:48
13.So It Goes00:05:12

참여 아티스트 정보

  • - 맥 밀러 [MAC MILLER] (랩 (RAP))