NEIL-YOUNG-SONGS-FOR-JUDY-9362490378A-093624903789 Mở rộng

NEIL YOUNG - SONGS FOR JUDY

9362490378A / 093624903789

Mới

Đặt trước

511 066 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 511 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 511 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 767 ₫.

음반소개


설명이 필요 없는 전설적인 거장 Neil Young의 ‘76년 솔로 라이브 투어의 하일라이트를 담은 매우 특별한 편집 앨범.

그의 독자 레이블 Shakey Pictures Records을 통해 소개되는 첫번째 씨리즈로 ‘68년 데뷔작 이후 거의 매년 주옥 같은 걸작들을 쏟아내며 포크 싱어송라이터로의 전성기를 맞이하였던 그의 수많은 명곡들을 어쿠스틱한 편곡으로 감상할 수 있다.
앨범 타이틀인 첫곡 ‘Songs for Judy (Intro)’를 필두로 ‘Heart of Gold’, ‘After the Gold Rush’, ‘Tell Me Why’, ‘Harvest’ 등 23곡의 작품이 수록.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Songs For Judy (Intro)
02.Too Far Gone
03.No One Seems To Know
04.Heart Of Gold
05.White Line
06.Love Is A Rose
07.After The Gold Rush
08.Human Highway
09.Tell Me Why
10.Mr. Soul
11.Mellow My Mind
12.Give Me Strength
13.A Man Needs A Maid
14.Roll Another Number
15.Journey Through The Past
16.Harvest
17.Campaigner
18.Old Laughing Lady
19.The Losing End
20.Here We Are In The Years
21.The Needle And The Damage Done
22.Pocahontas
23.Sugar Mountain

참여 아티스트 정보

  • - 닐 영 [NEIL YOUNG] (싱어)