LYNYRD-SKYNYRD-SKYNYRDS-INNYRDS-THEIR-GREATEST-HITS-LP-6790097-602567900979 Mở rộng

LYNYRD SKYNYRD - SKYNYRDS INNYRDS : THEIR GREATEST HITS [LP]

6790097 / 602567900979

Mới

Đặt trước

715 999 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 715 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 715 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 073 ₫.

음반소개


플로리다 잭슨빌 출신의 아메리칸 서던록 아이콘 Lynyrd Skynyrd의 1989년 팀 커리어 다섯번째로 발표되었던 베스트 앨범 Skynyrd's Innyrds - Their Greatest Hits [LP]!

1974년 앨범 [Second Helping]의 수록곡 'Sweet Home Alabama'를 시작으로 1973년 데뷰작 [Pronounced 'Leh-'nerd 'Skin-'nerd]의 히트 싱글 'Gimme Three Steps'와 'Free Bird'의 Outtake Version, 1976년 앨범 [Gimme Back My Bullets]의 수록곡 'Double Trouble', 1975년 앨범 [Nuthin' Fancy]의 수록곡 'Saturday Night Special', 1977년 앨범 [Street Survivors]의 수록곡 'What's Your Name',과 'That Smell' 역시 74년 앨범 [Second Helping]의 수록곡 'Don't Ask Me No Questions', JJ Cale의 곡을 리메이크 했던 'Call Me the Breeze'등 총 10곡 수록!

상품이미지

LYNYRD-SKYNYRD-SKYNYRDS-INNYRDS-THEIR-GREATEST-HITS-LP-6790097-602567900979

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Sweet Home Alabama (Side A)
02.Swamp Music (Side A)
03.Gimme Three Steps (Side A)
04.Double Trouble (Side A)
05.Free Bird (Side A)
06.Saturday Night Special (Side B)
07.What'S Your Name (Side B)
08.That Smell (Side B)
09.Don'T Ask Me No Questions (Side B)
10.Call Me The Breeze (Side B)

참여 아티스트 정보

  • - 레너드 스키너드 [LYNYRD SKYNYRD]