TAKE-THAT-ODYSSEY-LIMITED-DELUXE-EDITION-HARDCOVER-BOOK-2CD-7711103-602577111037 Mở rộng

TAKE THAT - ODYSSEY (LIMITED DELUXE EDITION) (HARDCOVER BOOK) [2CD]

7711103 / 602577111037

Mới

Đặt trước

771 659 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 771 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 771 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 157 ₫.

음반소개


비틀즈 이래 가장 성공적인 영국 팝 밴드 Take That의 2018년 베스트 앨범 Odyssey [2CD]!

11번의 영국 싱글 차트 1위와 7번의 영국 앨범 차트 1위, 전 세계 30번 이상의 앨범 차트 1위와 50번 이상의 싱글 차트 1위, 영국을 넘어 전 세계 팝 역사를 새로 쓰고 있는 빛나는 브리티시 팝 밴드 Take That!
이번 앨범 [Odyssey]는 Take That의 새로운 베스트 앨범으로, 'Back For Good', 'Never Forget', 'Greatest Day' 등의 히트곡들을 새롭게 다듬어 팬들에게 선물하는 작품이다.
또한 지난 앨범과 마찬가지로 팝의 여왕 Madonna, 신스팝의 거장 Pet Shop Boys 등 세계 유수의 아티스트들의 앨범을 프로듀싱하고 3개의 그래미 상을 수상한 실력파 프로듀서 Stuart Price가 참여하여 앨범의 완성도를 높였다.
UK 앨범 차트 1위까지 올랐던 앨범 [Odyssey]에는 전설적인 R&B 보컬 그룹 Boyz II Men이 함께 한 'Love Ain't Here Any More', 웅장하면서도 리드미컬한 밴드 사운드가 인상적인 'Giants', 선공개했던 신곡 'Out Of Our Heads' 등 총 27곡이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Greatest Day (Odyssey Mix)
02.It Only Takes A Minute (Odyssey Mix)
03.These Days (Odyssey Mix)
04.Could It Be Magic (Odyssey Version)
05.Everything Changes (Odyssey Version)
06.Travel Interlude
07.Out Of Our Heads
08.A Million Love Songs (Odyssey Mix)
09.Sure (Odyssey Mix)
10.Love Ain'T Here Anymore (Odyssey Version) [Feat. Boyz Ii Men]
11.Spin
12.Cry (Odyssey Mix) [Sigma Feat. Take That]
13.Said It All (Odyssey Mix)
14.How Deep Is Your Love (Odyssey Version) [Feat. Barry Gibb]
DISK(CD) 2.
15.Let'S Do It Again Interlude
16.Patience (Odyssey Mix)
17.The Flood (Odyssey Mix)
18.Back For Good (Odyssey Mix)
19.Get Ready For It (Odyssey Alt. Intro)
20.Everlasting
21.Giants (Odyssey Mix)
22.Shine (Odyssey Alt. Intro)
23.Never Forget (Odyssey Version)
24.Relight My Fire (Odyssey Version) [Feat. Lulu]
25.Babe (Odyssey Version)
26.Pray (Odyssey Version)
27.Rule The World (Odyssey Version)

참여 아티스트 정보

  • - 루루 [LULU] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 배리 깁 [BARRY GIBB] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 보이즈 투 맨 [BOYZ II MEN] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 시그마 [SIGMA]
  • - 테이크 댓 [TAKE THAT] (피쳐링 (FEATURING))