BARBRA-STREISAND-WALLS-VINYL-LP-19075895491-190758954912 Mở rộng

BARBRA STREISAND - WALLS (VINYL) [LP]

19075895491 / 190758954912

Mới

Đặt trước

693 228 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 693 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 693 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 040 ₫.

음반소개


현 시대 여성가수중 팝역사상 가장많은 앨범 판매고를 기록중인 'Barbra Streisand'의 새앨범 [Walls] Vinyl 버전 입고.

바브라 스트라이샌드가 직접 작곡후 녹음까지 완료한 싱글 'Don`t Lie To Me'를 비롯하여 그녀의 매력이 물씬 풍기는 'Lady Leberty'등 초 11곡이 수록되어 있다. (자료제공 : 소니뮤직)

수록곡

DISK(LP) 1.
01.What'S On My Mind00:05:16
02.Don'T Lie To Me00:03:57
03.Imagine / What A Wonderful World00:05:20
04.Walls00:03:54
05.Lady Liberty00:03:52
06.What The World Needs Now00:04:36
07.Better Angels00:04:08
08.Love'S Never Wrong00:04:06
09.The Rain Will Fall00:04:42
10.Take Care Of This House00:04:10
11.Happy Days Are Here Again00:03:53

참여 아티스트 정보

  • - 바브라 스트라이샌드 [BARBRA STREISAND] (싱어)