THE-BEATLES-A-TASTE-OF-HONEY-LIVE-AT-THE-STAR-CLUB-HAMBURG-1962-LIMITED-EDITION-LP-WLV82006-8592735007246 Mở rộng

THE BEATLES - A TASTE OF HONEY : LIVE AT THE STAR CLUB, HAMBURG, 1962 (LIMITED EDITION LP)

WLV82006 / 8592735007246

Mới

Đặt trước

667 928 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 667 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 667 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 001 ₫.

음반소개


비틀즈의 역사적인 ‘62년 실황을 담은 음반. 독일 함부르크에 위치한 The Star Club에서 펼쳤던 라이브로 ‘Roll over Beethoven’, Hippy ‘Hippy Shake’, ‘Sweet Little Sixteen’ 등 다양한 고전들을 라이브만의 현장감 넘치는 사운드로 담고 있다. 이들의 팬이라면 반드시 필청을 권한다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Introduction
02.I'M Gonna Sit Right Down And Cry (Over You)
03.Roll Over Beethoven
04.Hippy Hippy Shake
05.Sweet Little Sixteen
06.Lend Me Your Comb
07.Your Feet'S Too Big
08.Where Have You Been All My Life
09.Mr. Moonlight
10.A Taste Of Honey
11.Besame Mucho
12.Till There Was You
13.Kansas City
14.Hey Hey Hey Hey
15.Ain'T Nothing Shakin' (Like The Leaves On A Tree)
16.To Know Her Is To Love Her

참여 아티스트 정보

  • - 비틀즈 [BEATLES]