JEFF-BECK-THE-YARDBIRD-I-AINT-DONE-WRONG-LP-RPLP6994-5022221006994 Mở rộng

JEFF BECK & THE YARDBIRD - I AIN’T DONE WRONG [LP]

RPLP6994 / 5022221006994

Mới

Đặt trước

802 020 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 802 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 802 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 203 ₫.

음반소개


전설적인 브리티쉬 록그룹 The Yardbird의 작품 중 Jeff Beck이 기타리스트로 활동하던 시기의 음원을 담은 작품집으로 그만의 정교하며 개성 넘치는 기타 리프를 경험할 수 있는 ‘New York City Blues’, ‘What Do You Want’, ‘I Ain't Done No Wrong’ 등 10곡의 작품이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.What Do You Want
02.I Ain'T Done Wrong
03.I Ain'T Got You
04.New York City Blues
05.Mister, You'Re A Better Man Than I
06.Shapes Of Things
07.Jeff'S Blues
08.Someone To Love
09.Steelin'
10.Chuckles

참여 아티스트 정보

  • - 야드버즈 [YARDBIRDS]
  • - 제프 벡 [JEFF BECK] (싱어)