JEFF-BUCKLEY-KILLING-TIME-RARE-TRACKS-1992-1995-LP-LVY523-634438081852 Mở rộng

JEFF BUCKLEY - KILLING TIME : RARE TRACKS 1992-1995 [LP]

LVY523 / 634438081852

Mới

Đặt trước

802 020 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 802 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 802 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 203 ₫.

음반소개


갑작스러운 사망 이후 이제는 컬트적인 위치에 오른 싱어송라이터 Jeff Buckley가 1992-1995 사이에 발표한 희귀음원을 담은 앨범.
스미스의 ‘I Know It’s Over’를 비롯 벨벳 언더그라운드의 ‘All Tomorrow’s Parties’ 등 커버곡들과 ‘Last Goodbye’, ‘So Real’ 등의 대표곡 등을 감상할 수 있다.