THE-BEATLES-1962-THE-AUDITION-TAPES-180G-odiopail-daunlodeu-kupon-LP-CRNBR16029-8592735005969 Mở rộng

THE BEATLES - 1962 THE AUDITION TAPES (180G 오디오파일 + 다운로드 쿠폰) [LP]

CRNBR16029 / 8592735005969

Mới

Đặt trước

802 020 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 802 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 802 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 203 ₫.

음반소개


비틀즈의 역사적인 ‘62년 오디션 실황을 담은 음반.
‘Hippy Hippy Shake’, ‘Roll over Beethoven’, ‘A Taste of Honey’, ‘Besame Mucho’, ‘To Know Her Is To Love Her’ 등 16곡의 다양한 고전들을 라이브만의 현장감 넘치는 사운드로 담고 있다. 이들의 팬이라면 반드시 필청을 권한다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Three Cool Cats
02.Crying, Waiting, Hoping
03.Besame Mucho
04.Searchin'
05.The Sheik Of Araby
06.Money (That'S What I Want)
07.To Know Him Is To Love Him
08.Take Good Care Of My Baby
09.Memphis, Tennessee
10.Sure To Fall (In Love With You)
11.Till There Was You
12.September In The Rain

참여 아티스트 정보

  • - 비틀즈 [BEATLES]