GLEN-CAMPBELL-ASTOUNDING-12-STRING-GUITAR-OF-GLEN-CAMPBELL-LP-ACV2104-889397021047 Mở rộng

GLEN CAMPBELL - ASTOUNDING 12-STRING GUITAR OF GLEN CAMPBELL [LP]

ACV2104 / 889397021047

Mới

Đặt trước

802 020 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 802 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 802 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 203 ₫.

음반소개


Johnny Cash와 함께 ‘60년대 이후 컨츄리 & 블루글래스씬을 대표하였던 싱어송라이터 Glen Campbell의 ‘64년 작품.
밥 딜런의 ‘Blowin' in the Wind’를 비롯하여 우디 거슬리의 ‘This Land Is Your Land’ 피터폴 앤 메리의 ‘Puff the Magic Dragon’ 등 10곡의 다양한 고전들이 수록되어 있다.

수록곡

DISK(LP) 1.
01.Lonesome Twelve
02.Puff (The Magic Dragon)
03.The Ballad Of Jed Clampett
04.Blowin' In The Wind
05.500 Miles (Away From Home)
06.Walkin' Down The Line
07.12-String Special
08.Green, Green
09.Wimoweh
10.Bull Durham
11.La Bamba
12.This Land Is Your Land

참여 아티스트 정보

  • - 글렌 캠벨 [GLEN CAMPBELL] (싱어)