NIALL-HORAN-FLICKER-FEATURING-THE-RTE-CONCERT-ORCHESTRA-773037G-602577303722 Mở rộng

NIALL HORAN - FLICKER (FEATURING THE RTE CONCERT ORCHESTRA)

773037G / 602577303722

Mới

In stock

452 875 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 452 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 452 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 678 ₫.

음반소개


글로벌 그룹 'One Direction' 출신의 Niall Horan의 데뷔앨범인 [Flicker]가 오케스트라와의 협연으로 새롭게 발매!
솔로 데뷔 당시 빌보드 앨범차트 1위, UK앨범차트 3위를 기록한 앨범으로 아일랜드를 대표하는 RTE Concert Orchestra와의 협연으로 한 라이브 버전!
미공개 타이틀곡인 'So Long'을 비롯하여 'Slow Hands'등 총 9곡 수록.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.The Tide
02.This Town
03.Too Much To Ask
04.Paper Houses
05.You And Me
06.Seeing Blind
07.Fire Away
08.So Long
09.Flicker

참여 아티스트 정보

  • - 나일 호란 [NIALL HORAN] (싱어)
  • - 펄 잼 [PEARL JAM]