PHIL-COLLINS-SERIOUS-HITSLIVE-REMASTERED-0349785425A-603497854257 Mở rộng

PHIL COLLINS - SERIOUS HITS...LIVE (REMASTERED)

0349785425A / 603497854257

Mới

In stock

511 066 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 511 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 511 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 767 ₫.

음반소개


80년대 전설적인 록그룹 Genesis의 차기 리더로 컨템퍼러리 록의 신화를 구축하였으며 이후 지적이며 대중적인 사운드를 추구하였던 싱어송라이터로 음악팬들의 절대적인 사랑을 받았던 Phil Collins의 ‘90년 라이브 실황을 담은 앨범.
‘Against All Odds’, ‘Another Day in Paradise’ 등의 히트곡들과 Stephen Bishop과 함께한 ‘Separate Lives’, Carole Bayer Sager의 듀엣곡 ‘A Groovy Kind Of Love’ 등 23곡의 작품이 담겨 있다. 특히 2019년 새롭게 리마스터링된 향상된 음질로 한층 높은 만족감을 선사한다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Something Happened On The Way To Heaven
02.Against All Odds (Take A Look At Me Now)
03.Who Said I Would
04.One More Night
05.Don'T Lose My Number
06.Do You Remember?
07.Another Day In Paradise
08.Separate Lives
09.In The Air Tonight
10.You Can'T Hurry Love
11.Two Hearts
12.Sussudio
13.A Groovy Kind Of Love
14.Easy Lover
15.Take Me Home

참여 아티스트 정보

  • - 필 콜린스 [PHIL COLLINS] (싱어)