JAMES-BLAKE-ASSUME-FORM-7737607-602577376078 Mở rộng

JAMES BLAKE - ASSUME FORM

7737607 / 602577376078

Mới

In stock

488 296 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 488 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 488 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 732 ₫.

음반소개


2011년 셀프타이틀 데뷰 앨범으로 Post-dubstep의 대표 뮤지션으로 등극한 브리티쉬 뮤지션 James Blake의 2019년 통산 네번째 정규 앨범 [Assume Form]!

우수어린 보이스와 슬로우 일렉트로닉 사운드가 절묘하게 어울어져 국내에서도 많은 팬들의 사랑을 받고 있는 James Blake! 2016년 앨범 [The Colour in Anything]이후 3년만에 공개한 신작으로 영국 앨범차트 6위, 빌보드 앨범차트 21위까지 올랐으며 Travis Scott, Metro Boomin이 피처링한 Trap 싱글 'Mile High', 작년 6월에 공개했던 싱글 'Don't Miss It', 올해 1월에 공개했던 싱글 'Lullaby for My Insomniac'으로 꾸준한 인기를 얻고 있다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Assume Form
02.Mile High
03.Tell Them
04.Into The Red
05.Barefoot In The Park
06.Can'T Believe The Way We Flow
07.Are You In Love?
08.Where'S The Catch?
09.I'Ll Come Too
10.Power On
11.Don'T Miss It
12.Lullaby For My Insomniac

참여 아티스트 정보

  • - 제임스 블레이크 [JAMES BLAKE] (싱어)