BRYAN-ADAMS-SHINE-A-LIGHT-GATEFOLD-COVER-LP-6788539-602567885399 Mở rộng

BRYAN ADAMS - SHINE A LIGHT (GATEFOLD COVER) [LP]

6788539 / 602567885399

Mới

In stock

746 359 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 746 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 746 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 119 ₫.

음반소개


80년대 미국 팝음악 시장에서 가장 성공한 캐나디언 뮤지션 Bryan Adams의 통산 열네번째 스튜디오 정규 앨범 Shine A Light [Gatefold Cover][LP]!

1980년 셀프타이틀 [Bryan Adams]로 데뷰, 싱글 'Summer of '69', 'Heaven', 'Run to You'등이 수록된 84년도 4집 앨범 [Reckless]의 성공으로 월드 팝스타로 등극, 뉴밀레니엄을 관통해 현재까지 39년의 커리어를 쌓고 있는 어덜트 팝/록계의 아이콘! 2015년 앨범 [Get Up]이후 4년만의 신작으로 타이틀 싱글 'Shine a Light"'을 앞세워 3월 1일 영국 Sheffield를 시작으로 월드 투어에 돌입한다.

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.Shine A Light
02.That'S How Strong Our Love Is [Feat. Jennifer Lopez]
03.Party Friday Night, Party Sunday Morning
04.Driving Under The Influence Of Love
05.All Or Nothing
06.No Time For Love
07.I Could Get Used To This
08.Talk To Me
09.The Last Night On Earth
10.Nobody'S Girl
11.Don'T Look Back
12.Whiskey In The Jar

참여 아티스트 정보

  • - 브라이언 아담스 [BRYAN ADAMS] (싱어)
  • - 제니퍼 로페즈 [JENNIFER LOPEZ] (피쳐링 (FEATURING))