NEW-KIDS-ON-THE-BLOCK-HANGIN-TOUGH-30TH-ANNIVERSARY-EDITION-DIGIPACK-19075921042-190759210420 Mở rộng

NEW KIDS ON THE BLOCK - HANGIN TOUGH (30TH ANNIVERSARY EDITION) (DIGIPACK)

19075921042 / 190759210420

Mới

In stock

462 996 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 462 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 462 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 693 ₫.

음반소개


1986년 데뷔부터 1994년 해체될 때까지 8,500만 장의 판매고를 기록하며 글로벌 보이 그룹에 엄청난 영향력을 준 'New Kids On The Block (뉴 키즈 온 더 블록)'의 두 번째 앨범 [Hangin Tough (30th Anniversary Edition)]
발매 30주년을 기념하여 선보이는 이번 앨범에는 정규앨범 수록곡 10곡 외 리믹스 버전, 7인치 버전 등 5곡의 레어 음원과 ‘80s Baby (New Kids On The Block feat. Salt-N-Pepa, Naughty By Nature, Tiffany, Debbie Gibson)’등 3곡의 신곡을 포함하고 있다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.You Got It (The Right Stuff)00:04:09
02.Please Don'T Go Girl00:04:23
03.I'Ll Be Loving You (Forever)00:04:23
04.Cover Girl00:04:01
05.I Need You00:03:35
06.Hanging Tough00:04:16
07.I Remember When00:04:11
08.What'Cha Gonna Do (About It)00:03:55
09.My Favorite Girl00:05:28
10.Hold On00:03:37
11.Please Don'T Go Girl (Extended Version)00:04:42
12.You Got It (The Right Stuff) (7" Version)00:03:36
13.I'Ll Be Loving You Forever ((More 7" Remix Version)00:03:43
14.Hangin' Tough (Tougher Mix)00:04:39
15.Cover Girl (7" Remix)00:04:07
16.80s Baby [Feat. Salt-N-Pepa, Naughty By Nature, Tiffany, Debbie Gibson]00:03:38
17.Boys In The Band (Boy Band Anthem)00:03:16
18.The Way00:03:22

참여 아티스트 정보

  • - 뉴 키즈 온 더 블록 [NEW KIDS ON THE BLOCK]