ADAM-FRENCH-THE-BACK-FOOT-AND-THE-RAPTURE-VINYL-LP-7730896-602577308963 Mở rộng

ADAM FRENCH - THE BACK FOOT AND THE RAPTURE (VINYL) [LP]

7730896 / 602577308963

Mới

In stock

645 158 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 645 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 645 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 968 ₫.

음반소개


영국 북서부 출신의 싱어 송 라이터 Adam French의 대망의 데뷔 앨범 [Back Foot & The Rapture] Vinyl 버전 입고.
기타, 베이스, 드럼, 베이스, 피아노등의 악기 연주뿐만 아니라 싱어 송 라이터 능력까지 갖춘 아티스트! 2014년부터 꾸준히 발표하고 있는 EP앨범으로 영국 BBC방송과 음악관계자들로부터 주목을 받고 있는 Adam French의 데뷔 앨범에는 타이틀곡인 'Weightless'를 비롯하여 'The Only Living Thing'등 총 12곡이 수록되어 있다.

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.Weightless
02.My Addiction
03.The Only Living Thing
04.Coco
05.Keep It Together
06.More To Life
07.You From The Rest (Album Version)
08.The Rat
09.Ivory
10.Incompatible
11.Wanna Be Here
12.Punchbag Love (Album Version)

참여 아티스트 정보

  • - 아담 프렌치 [ADAM FRENCH] (싱어)