GURU-GURU-ROTATE-50-YEARS-TM0418CD-651770451662 Mở rộng

GURU GURU - ROTATE! (50 YEARS)

TM0418CD / 651770451662

Mới

In stock

536 366 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 536 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 536 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 804 ₫.

음반소개


‘70년대 독일 크라우트록을 대표하였던 전설적인 명그룹 Guru Guru의 2018년 신작.

‘68년 데뷔 이후 무려 50년의 긴 역사를 보냈던 이들은 여전히 변함없는 음악성과 열정으로 아방가르드 재즈록의 정수를 들려준다.
원시적인 리듬파트와 오토튠을 사용한 실험적인 보이스가 돋보이는 첫트랙 ‘Rotate’를 비롯하여 아날로그 연주로 EDM 사운드를 들려주는 ‘Digital Analog’ 등 11곡의 작품이 수록.
프로그래시브록 팬들이라면 반드시 필청을 권한다. 특히 인아쿠스틱만의 하이엔드급 음질은 한층 높은 만족감을 선사한다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Rotate!00:04:01
02.Digital Analog00:03:44
03.Paramashivam00:05:16
04.I Missed So Many Shootingstars00:06:32
05.Anaconda00:06:12
06.Rollo Riff00:04:13
07.Nana00:03:47
08.Magic Tree00:05:09
09.Nombiri00:05:12
10.I Am A Spaceboy00:07:11
11.Gurugu00:00:11

참여 아티스트 정보

  • - 구루 구루 [GURU GURU]