LAST-CHRISTMAS-OST-GEORGE-MICHAEL-WHAM-180GRAM-GATEFOLD-DOUBLE-VINYL-2LP-19075978831-190759788318 Mở rộng

LAST CHRISTMAS - O.S.T. (GEORGE MICHAEL & WHAM) (180GRAM GATEFOLD DOUBLE VINYL) [2LP]

19075978831 / 190759788318

Mới

In stock

923 461 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 923 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 923 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 385 ₫.

음반소개


조지 마이클 (George Michael)에게서 영감 받은 로맨틱 코미디 영화 [Last Christmas] 오리지널 사운드 트랙 Vinyl 버전 입고.
조지 마이클의 명곡들로 채워진 사운드 트랙 앨범으로 미공개 신곡 'This Is How (We Want You To Get High)'를 비롯하여 'Last Christmas' , 'Praying For Time'등이 수록되어 있다. (자료제공 : 소니뮤직)
***디지털 다운로드 코드삽입***

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.Last Christmas
02.Too Funky (Single Edit)
03.Fantasy
04.Praying For Time (Remastered)
05.Faith (Remastered)
06.Waiting For That Day (Remastered)
07.Heal The Pain (Remastered)
08.One More Try (Remastered)
수록곡
DISK(LP) 2.
01.Fast Love, Pt.1
02.Everything She Wants (Edited Version)
03.Wake Me Up Before You Go-Go
04.Move On
05.Freedom! ’90 (Remastered)
06.Praying For Time (Live)
07.This Is How (We Want You To Get High)

참여 아티스트 정보

  • - 왬 [WHAM]
  • - 조지 마이클 [GEORGE MICHAEL] (싱어)