FLEETWOOD-MAC-BEFORE-THE-BEGINNING-1968-1970-LIVE-AND-DEMO-SESSIONS-3CD-BOXSET-19075923252-190759232521 Mở rộng

FLEETWOOD MAC - BEFORE THE BEGINNING 1968-1970 LIVE AND DEMO SESSIONS [3CD BOXSET]

19075923252 / 190759232521

Mới

In stock

1 596 449 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1596 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1596 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 394 ₫.

음반소개


블루스 록 밴드 플리트우드 맥(Fleetwood Mac)의 역사상 최초로 공개되는 미발표 라이브 및 데모 음원을 수록한 앨범 [Before the Beginning - 1968-1970Rare Live & Demo Sessions]

브리티쉬 블루스가 자랑하는 천재 기타리스트 피터 그린이 이끄는 제1기 플리트우드 맥의 미발표 라이브와 데모 음원을 수록한 앨범으로 1968년과 1970년의 라이브 음원 37곡과, 데모 음원 4곡이 리마스터를 거쳐 수록되어 있다.

수록곡

수록곡
DISK(CD) 1.
01.Madison Blues (Version 1) [Live] [Remastered]
02.Something Inside Of Me (Live) [Remastered]
03.The Woman That I Love (Live) [Remastered]
04.Worried Dream (Live) [Remastered]
05.Dust My Blues (Live) [Remastered]
06.Got To Move (Live) [Remastered]
07.Trying So Hard To Forget (Live) [Remastered]
08.Instrumental (Live) [Remastered]
09.Have You Ever Loved A Woman (Live) [Remastered]
10.Lazy Poker Blues (Live) [Remastered]
11.Stop Messing 'Round (Live) [Remastered]
12.I Loved Another Woman (Live) [Remastered]
13.I Believe My Time Ain'T Long (Version 1) [Live] [Remastered]
14.Sun Is Shining (Live) [Remastered]
수록곡
DISK(CD) 2.
01.Long Tall Sally (Live) [Remastered]
02.Willie And The Hand Jive (Live) [Remastered]
03.I Need Your Love So Bad (Live) [Remastered]
04.I Believe My Time Ain'T Long (Version 2) [Live] [Remastered]
05.Shake Your Money Maker (Live) [Remastered]
06.Before The Beginning (Live) [Remastered]
07.Only You (Live) [Remastered]
08.Madison Blues (Version 2) [Live] [Remastered]
09.Can'T Stop Lovin' (Live) [Remastered]
10.The Green Manalishi (With The Two Prong Crown) (Live) [Remastered]
11.Albatross (Live) [Remastered]
12.World In Harmony (Live) [Remastered]
13.Sandy Mary (Live) [Remastered]
14.Only You (Live) [Remastered]
15.World In Harmony (Version 2) [Live] [Remastered]
수록곡
DISK(CD) 3.
01.I Can'T Hold Out (Live) [Remastered]
02.Oh Well (Part 1) (Live) [Remastered]
03.Rattlesnake Shake (Live) [Remastered]
04.Underway (Live) [Remastered]
05.Coming Your Way (Live) [Remastered]
06.Homework (Live) [Remastered]
07.My Baby'S Sweet (Live) [Remastered]
08.My Baby'S Gone (Live) [Remastered]
09.You Need Love (Demo) [Remastered]
10.Talk With You (Demo) [Remastered]
11.If It Ain'T Me (Gk Edit) [Demo] [Remastered]
12.Mean Old World (Demo) [Remastered]

참여 아티스트 정보

  • - 플리트우드 맥 [FLEETWOOD MAC]