FLEETWOOD-MAC-BEFORE-THE-BEGINNING-VOL-1-LIVE-1968-180GRAM-TRIPLE-VINYL-3LP-19075923251-190759232514 Mở rộng

FLEETWOOD MAC - BEFORE THE BEGINNING VOL 1: LIVE 1968 (180GRAM TRIPLE VINYL) [3LP]

19075923251 / 190759232514

Mới

In stock

1 652 110 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1652 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1652 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 478 ₫.

음반소개


블루스 록 밴드 플리트우드 맥(Fleetwood Mac)의 역사상 최초로 공개되는 미발표 라이브 및 데모 음원을 수록한 앨범 [Before the Beginning Vol 1 : LIVE 1968] Vinyl 버전 입고.

브리티쉬 블루스가 자랑하는 천재 기타리스트 피터 그린이 이끄는 제1기 플리트우드 맥의 미발표 라이브와 데모 음원을 수록한 앨범으로 1968년의 라이브 녹음 총 19곡이 수록되어 있다. (1970년의 음원을 수록한 앨범은 추후 발매 예정)
***디지털 다운로드 코드삽입***

수록곡

수록곡
DISK(LP) 1.
01.Madison Blues (Version 1) [Live] [Remastered]
02.Something Inside Of Me (Live) [Remastered]
03.The Woman That I Love (Live) [Remastered]
04.Worried Dream (Live) [Remastered]
05.Dust My Blues (Live) [Remastered]
06.Got To Move (Live) [Remastered]
수록곡
DISK(LP) 2.
01.Trying So Hard To Forget (Live) [Remastered]
02.Instrumental (Live) [Remastered]
03.Have You Ever Loved A Woman (Live) [Remastered]
04.Lazy Poker Blues (Live) [Remastered]
05.Stop Messing 'Round (Live) [Remastered]
06.I Loved Another Woman (Live) [Remastered]
07.I Believe My Time Ain'T Long (Version 1) [Live] [Remastered]
수록곡
DISK(LP) 3.
01.Sun Is Shining (Live) [Remastered]
02.Long Tall Sally (Live) [Remastered]
03.Willie And The Hand Jive (Live) [Remastered]
04.I Need Your Love So Bad (Live) [Remastered]
05.I Believe My Time Ain'T Long (Version 2) [Live] [Remastered]
06.Shake Your Money Maker (Live) [Remastered]

참여 아티스트 정보

  • - 플리트우드 맥 [FLEETWOOD MAC]