ERIC 2 : Drama Photo Book Mở rộng

ERIC 2 : Drama Photo Book

Mới

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 2400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 2400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 3 600 ₫.

[제품사양]

포토북 l 188X260mm 표지포함 204P

-표지만 2가지 버전으로내용물은 같습니다.

DVD

포토스탠딩페이퍼 l 100X150mm

 -예약판매 기간 동안 주문자에 한함

 

[DVD사양]

REGION CODE l ALL

DURATION 27min

SUBTITLES  KOREAN, ENGLISH, JAPANESE, CHINESE

ASPECT  NTSC 16:9 WIDE SCREEN COLOR

AUDIO  DOLBY DIGITAL STEREO

 

&ⓒ 2016 E&J ENTERTAINMENT. & PLAY COMPANY Corp.

Marketed & Distributed by KGOODS COMPANY. All Rights Reserved. Made in Korea.

dawamusic.net/shop/shopdetail.html?branduid=81133