Giảm giá! NCT - DREAM Mở rộng

NCT - DREAM

Mới

Nhận group order cho rẻ.

Chốt order ngày 10/2/2017 về cùng BTS ngày 14/2/2017

Chi tiết hơn

280 000 ₫

270 000 ₫ trên 10

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 280 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 280 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 420 ₫.

Trên 10 bộ: 270k/bộ.

Trên 20 bộ: 265k/bộ.