NCT - NCT 2018 EMPATHY Mở rộng

NCT - NCT 2018 EMPATHY

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.INTRO: Neo Got My Back
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
02.BOSS
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
03.Baby Don’t Stop
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
04.GO
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
05.TOUCH
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
06.YESTODAY
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
07.Black on Black
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
08.텐데… (Timeless)
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
09.일곱 번째 감각 (第七感 ; The 7th Sense)
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
10.WITHOUT YOU
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
11.WITHOUT YOU (Chinese Ver.)
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
12.夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream)
 아티스트
 • : 엔시티
 • : NCT 127
 • : NCT DREAM
 • : NCT U
 
13.OUTRO: VISION