(TWICE) - THE STORY BEGINS (1ST 미니앨범) Mở rộng

(TWICE) - THE STORY BEGINS (1ST 미니앨범)

Mới

340k/album

cọc 200k 

Chi tiết hơn

444 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 444 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 444 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 666 ₫.

DISK(CD) 1.
01.OOH-AHH하게
02.다시 해줘
03.미쳤나봐
04.Truth
05.Candy Boy
06.Like a Fool